Postgraduate kurs

Postgraduate kurs om KOL

KOL-exacerbationer och dess pulmonella och extrapulmonella konsekvenser.

2-DAGARS POSTGRADUATE KURS OM KOL

Det är viktigt att kompetensen inom KOL-vården upprätthålls vilket i stor utsträckning sker genom fortlöpande utbildning i syfte att hålla vårdgivare uppdaterade inom området. I denna tvådagars KOL-kurs (lunch – lunch) fokuseras på en aspekt av KOL, nämligen exacerbationer.

Tanken är att detta blir den första av årligen återkommande LIPUS-certifierade KOL-kurser som fokuserar på samma ämne under två år för att sedan byta fokus för nästkommande två år.

Under årets kurs diskuteras orsaker, utlösande faktorer och patobiologiska mekanismer vid exacerbationer liksom pulmonella och icke-pulmonella konsekvenser av exacerbationer. Vidare fokuseras på icke-farmakologisk och farmakologisk exacerbationsförebyggande behandling samt på behandling av akuta exacerbationer.

De olika föreläsningarna hålls av internationella och nationella föreläsare och flera moment illustreras med fallbeskrivningar. Målgruppen är läkare, doktorander och andra professioner med önskemål om fördjupning inom området, och syftet är att förmedla uppdaterad integrerad kunskap om klinisk handläggning och underliggande vetenskaplig evidens.

Läs mer på:

hemsidan för kursen

Kursen sponsras av:

2-DAGARS POSTGRADUATE KURS OM KOL

Det är viktigt att kompetensen inom KOL-vården upprätthålls vilket i stor utsträckning sker genom fortlöpande utbildning i syfte att hålla vårdgivare uppdaterade inom området. I denna tvådagars KOL-kurs (lunch – lunch) fokuseras på en aspekt av KOL, nämligen exacerbationer.

Tanken är att detta blir den första av årligen återkommande LIPUS-certifierade KOL-kurser som fokuserar på samma ämne under två år för att sedan byta fokus för nästkommande två år.

Under årets kurs diskuteras orsaker, utlösande faktorer och patobiologiska mekanismer vid exacerbationer liksom pulmonella och icke-pulmonella konsekvenser av exacerbationer. Vidare fokuseras på icke-farmakologisk och farmakologisk exacerbationsförebyggande behandling samt på behandling av akuta exacerbationer.

De olika föreläsningarna hålls av internationella och nationella föreläsare och flera moment illustreras med fallbeskrivningar. Målgruppen är läkare, doktorander och andra professioner med önskemål om fördjupning inom området, och syftet är att förmedla uppdaterad integrerad kunskap om klinisk handläggning och underliggande vetenskaplig evidens.

Läs mer på:

hemsidan för kursen

Kursen sponsras av:

Uppdaterad: 20 juni 2024

Annonser

Annonser