Registerdag

Registerdag – 10 år med Luftvägsregistret

Luftvägsregistret och Mediahuset bjuder in till ett kostnadsfritt möte med tema astma och KOL. Mötet riktar sig till professionen, chefer, forskare och övriga intresserade av astma och KOL och är kostnadsfritt tack vare våra sponsorer.

Dag och tid: 2023-11-16, 09.30 – 16.00

Hotell: Downtown Camper by Scandic, Stockholm

Moderator: Peter Odebäck

Program

09.30 – 10.00 Registrering

10.00 – 10.15 Välkommen

10.15 – 11.00 RiksKOL och NAR blir Luftvägsregistret

11.05 – 11.35 Luftvägsregistret idag – resultat från årsrapporten 2022

11.35 – 11.45 Paus

11.45 – 12.15 Att arbeta smart med kvalitetsregister

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.15 Att arbeta med Luftvägsregistret för att utveckla verksamheten

14.15 – 14.45 Paus

14.45 – 15.45 Publicerade och preliminära forskningsresultat från Luftvägsregistret

15.45 – 16.00 Att få tillgång till data från Luftvägsregistret

 

Observera att anmälan krävs och att endast sjukvårdspersonal och representanter från sponsrande företag får lov att delta vid mötet.

Dag och tid: 2023-11-16, 09.30 – 16.00

Hotell: Downtown Camper by Scandic, Stockholm

Moderator: Peter Odebäck

Program

09.30 – 10.00 Registrering

10.00 – 10.15 Välkommen

10.15 – 11.00 RiksKOL och NAR blir Luftvägsregistret

11.05 – 11.35 Luftvägsregistret idag – resultat från årsrapporten 2022

11.35 – 11.45 Paus

11.45 – 12.15 Att arbeta smart med kvalitetsregister

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.15 Att arbeta med Luftvägsregistret för att utveckla verksamheten

14.15 – 14.45 Paus

14.45 – 15.45 Publicerade och preliminära forskningsresultat från Luftvägsregistret

15.45 – 16.00 Att få tillgång till data från Luftvägsregistret

 

Observera att anmälan krävs och att endast sjukvårdspersonal och representanter från sponsrande företag får lov att delta vid mötet.

Uppdaterad: 20 juni 2023

Annonser

Annonser