ST-kurs

ST-kurs i lungfunktionsdiagnostik

ST-kurs i regi av SLMF

Välkommen till en kurs i grundläggande lungfysiologi och förståelse för undersökningsmetodik.

Kursinnehåll
Genomgång av spirometritolkning och förståelse för undersökningsresultaten av de vanligaste lungfunktionsundersökningarna såsom mätning av statiska lungvolymer, dynamisk spirometri, luftvägsmotstånd, kvävgasutsköljning, diffusionsmätning, lungmekanik, provokationstester, impulsoscillometri, NO-analys, ergospirometri och lungscintigrafi.

Praktisk demonstration av de olika typer av undersökningar. Kliniska falldiskussioner samt redovisning av utdelade fall.

Betoningen i kursen kommer att vara tolkning av undersökningarna.

Målgrupp
ST-läkare inom klinisk fysiologi samt ST-läkare inom lungmedicin.
I mån av plats även ST-läkare inom andra specialiteter.
Antal deltagare: 25

Delmål
Lungsjukdomar c6, c8, c13
Internmedicin c7, c9
Klinisk fysiologi c9

Avgift
9.400:- (plus 25% moms) inkluderar lunch, fika och en gemensam middag den 18/3. Kursavgiften faktureras 2 veckor innan kursstart.

Start och stopp
Kursstart 18/3 kl 11.30. Avslut 21/3 kl 12.00 med ”lunch-to-go”.

Läs mer här

Kursens hemsida

Välkommen till en kurs i grundläggande lungfysiologi och förståelse för undersökningsmetodik.

Kursinnehåll
Genomgång av spirometritolkning och förståelse för undersökningsresultaten av de vanligaste lungfunktionsundersökningarna såsom mätning av statiska lungvolymer, dynamisk spirometri, luftvägsmotstånd, kvävgasutsköljning, diffusionsmätning, lungmekanik, provokationstester, impulsoscillometri, NO-analys, ergospirometri och lungscintigrafi.

Praktisk demonstration av de olika typer av undersökningar. Kliniska falldiskussioner samt redovisning av utdelade fall.

Betoningen i kursen kommer att vara tolkning av undersökningarna.

Målgrupp
ST-läkare inom klinisk fysiologi samt ST-läkare inom lungmedicin.
I mån av plats även ST-läkare inom andra specialiteter.
Antal deltagare: 25

Delmål
Lungsjukdomar c6, c8, c13
Internmedicin c7, c9
Klinisk fysiologi c9

Avgift
9.400:- (plus 25% moms) inkluderar lunch, fika och en gemensam middag den 18/3. Kursavgiften faktureras 2 veckor innan kursstart.

Start och stopp
Kursstart 18/3 kl 11.30. Avslut 21/3 kl 12.00 med ”lunch-to-go”.

Läs mer här

Kursens hemsida

Uppdaterad: 24 juli 2023

Annonser

Annonser