Möte

Svenska Lungcancermötet 2024

Vi bjuder in till det 30:e Svenska Lungcancermötet som hålls på Marstrands Havshotell.

Programmet kommer bland annat att handla om neoadjuvant behandling, robotkirurgi, cancerrehabilitering samt aktuella studier. Presentation av avhandlingar och utdelning av stipendium.

Vi kommer även i år att anordna en postervandring med pris till bästa poster. Är ni intresserade att delta i mötet så kan ni även skicka in abstrakt.

Information om mötet och möjlighet till anmälan finner du på www.cancerakademin.se

Varmt välkomna!
Kristina Lamberg, Bengt Sjöberg

Mötet genomförs med stöd från läkemedelsindustrin och arrangeras av Svenska Planeringsgruppen för lungcancer och Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse i samarbete med Cancerakademin.

Läs mer på

hemsidan för mötet

Programmet kommer bland annat att handla om neoadjuvant behandling, robotkirurgi, cancerrehabilitering samt aktuella studier. Presentation av avhandlingar och utdelning av stipendium.

Vi kommer även i år att anordna en postervandring med pris till bästa poster. Är ni intresserade att delta i mötet så kan ni även skicka in abstrakt.

Information om mötet och möjlighet till anmälan finner du på www.cancerakademin.se

Varmt välkomna!
Kristina Lamberg, Bengt Sjöberg

Mötet genomförs med stöd från läkemedelsindustrin och arrangeras av Svenska Planeringsgruppen för lungcancer och Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse i samarbete med Cancerakademin.

Läs mer på

hemsidan för mötet

Uppdaterad: 5 februari 2024

Annonser

Annonser