ST-kurs

Utbildningsdag på lungkongressen för ST-läkare

Första dagen på lungkongressen är alltid en utbildningsdag riktad till ST-läkare inom lungmedicin.

Program: Hjärtsjukdom hos den lungsjuke patienten. Pulmonell hypertension: indelning, utredning och behandling. Ultraljud av lungorna – teori, hands on och falldiskussion.
Intyg för delmål C1 (STc1), C2 (STc2), C11 (STc11), C13 (STc13) utfärdas.

På kvällen anordnas möjlighet till en gemensam middag för alla ST-läkare (till självkostnadspris).

Program: Hjärtsjukdom hos den lungsjuke patienten. Pulmonell hypertension: indelning, utredning och behandling. Ultraljud av lungorna – teori, hands on och falldiskussion.
Intyg för delmål C1 (STc1), C2 (STc2), C11 (STc11), C13 (STc13) utfärdas.

På kvällen anordnas möjlighet till en gemensam middag för alla ST-läkare (till självkostnadspris).

Uppdaterad: 23 januari 2024

Annonser

Annonser