Föreläsningar online

Lungmedicinska föreläsningar online

Med start den 9 februari 2021 och löpande var fjärde tisdag därefter bjuder vi på Mediahuset in till en Lungmedicinsk föreläsning online där Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) står för det vetenskapliga programmet.

Ämnena på dessa möten kommer att variera från gång till gång och vi tar tacksamt emot tips och förslag på andra intressanta ämnen och föreläsare framöver! Maila gärna dessa förslag till oss på lungmedicinska@slmf.se.

Mötena kommer inte att spelas in eller tillgängliggöras i efterhand, så ta vara på tillfället och registrera dig för att ta del av föreläsningarna!

Programgrupp: Magnus Ekström (Lund), Mirjam Ljunggren (Uppsala) & Magnus Kentson (Jönköping)


AGENDA

9 februari 2021  kl. 12.20-12.50
Ämne: Svår Astma
Föreläsare: Christer Jansson, Uppsala


Lungmedicinska föreläsningar – del 2: Behandling av sarkoidos

9/3 kl 12:10 till 12:50

Ämne: Behandling av Sarkoidos
Föreläsare: Susanna Kullberg, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset i Solna


Lungmedicinska föreläsningar – del 3: Lungtransplantation vid Covid & Covid hos lungtransplanterad

13/4 kl  12:10 till 12:50

Ämne: Lungtransplantation vid Covid & Covid hos lungtransplanterad
Föreläsare: Jesper Magnusson, överläkare på Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Lungmedicinska föreläsningar – del 4: EDAC – En underdiagnostiserad orsak till dyspné och hosta

11/5 kl 12.10 till 12.50
Ämne: EDAC – En underdiagnostiserad orsak till dyspné och hosta Föreläsare: Gustav Broman, överläkare, lungsektionen, Akademiska sjukhuset