Föreläsningar online

Lungmedicinska föreläsningar online

Med start den 9 februari 2021 och löpande 2:a tisdagen i varje månad, bjuder vi på Mediahuset in till en Lungmedicinsk föreläsning online där Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) står för det vetenskapliga programmet.

Ämnena på dessa möten kommer att variera från gång till gång och vi tar tacksamt emot tips och förslag på andra intressanta ämnen och föreläsare framöver! Maila gärna dessa förslag till oss på lungmedicinska@slmf.se.

Mötena kommer inte att spelas in eller tillgängliggöras i efterhand, så ta vara på tillfället och registrera dig för att ta del av föreläsningarna!

Läs mer och registrera dej via denna länk

Programgrupp: Magnus Ekström (Lund), Mirjam Ljunggren (Uppsala) & Magnus Kentson (Jönköping)


AGENDA

9 februari 2021  kl. 12.20-12.50
Ämne: Svår Astma
Föreläsare: Christer Jansson, Uppsala


9 mars 2021 kl 12:10 till 12:50
Ämne: Behandling av Sarkoidos
Föreläsare: Susanna Kullberg, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset i Solna


13 april 2021  kl 12:10 till 12:50
Ämne: Lungtransplantation vid Covid & Covid hos lungtransplanterad
Föreläsare: Jesper Magnusson, överläkare på Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset


11 maj 2021  kl 12.10 till 12.50
Ämne: EDAC – En underdiagnostiserad orsak till dyspné och hosta
Föreläsare: Gustav Broman, överläkare, lungsektionen, Akademiska sjukhuset


14 september 2021  kl  12:10 till 12:50
Ämne: Sömnapné – nyheter och nationellt vårdprogram
Föreläsare: Ludger Grote, överläkare och professor, Göteborg


12 oktober 2021  kl  12:10 till 12:50
Ämne: 10 nyheter i nationella vårdprogrammet för lungcancer
Föreläsare: Mikael Johansson, överläkare i onkologi vid Cancercentrum, Umeå


9 november 2021  kl  12:10 till 12:50
Ämne: Atypisk mykobakterios
Föreläsare: Mats Hemlin, överläkare Lungmedicin, Sahlgrenska


14 december 2021  kl  12:10 till 12:50
Ämne: Höga eosinofiler – vad är det då?
Föreläsare: Magnus Ekström, överläkare och docent, Karlskrona