Arkiverade föreläsningar 2021

Programgrupp: Magnus Ekström (Lund), Mirjam Ljunggren (Uppsala) & Magnus Kentson (Jönköping)


AGENDA

14 december 2021  kl 12:10 till 12:50
Ämne: Höga eosinofiler – vad är det då?
Föreläsare: Magnus Ekström, överläkare och docent, Karlskrona


9 november 2021  kl 12:10 till 12:50
Ämne:
Atypisk mykobakterios
Föreläsare:
Mats Hemlin, överläkare Lungmedicin, Sahlgrenska


12 oktober 2021  kl 12:10 till 12:50
Ämne:
10 nyheter i nationella vårdprogrammet för lungcancer
Föreläsare:
Mikael Johansson, överläkare i onkologi vid Cancercentrum, Umeå


14 september 2021  kl 12:10 till 12:50
Ämne: Sömnapné – nyheter och nationellt vårdprogram
Föreläsare: Ludger Grote, överläkare och professor, Göteborg


11 maj 2021 kl 12.10 till 12.50
Ämne: 
EDAC – En underdiagnostiserad orsak till dyspné och hosta
Föreläsare:
Gustav Broman, överläkare, lungsektionen, Akademiska sjukhuset


13 april 2021  kl 12:10 till 12:50
Ämne: Lungtransplantation vid Covid & Covid hos lungtransplanterad
Föreläsare: Jesper Magnusson, överläkare på Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset


9 mars 2021 kl 12:10 till 12:50
Ämne: Behandling av Sarkoidos
Föreläsare: Susanna Kullberg, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset i Solna


 

9 februari 2021  kl. 12.20-12.50
Ämne:
Svår Astma
Föreläsare:
Christer Jansson, Uppsala