Arkiverade föreläsningar 2022

Lungmedicinska föreläsningar del 4 (2022-05-10)
Ämne: IgG4-relaterad sjukdom
Föreläsare: Giovanni Cagnotto, Bitr. Överläkare, Reumatologen, SUS, Malmö

Lungmedicinska föreläsningar del 3 (2022-04-12)
Ämne: Lungfibros och antifibrotisk behandling
Föreläsare: Jonas Einarsson, överläkare, SUS, Lund

Lungmedicinska föreläsningar del 2 (2022-03-08)
Ämne: Hosta – Europeiska riktlinjer för utredning och behandling
Föreläsare: Eva Millqvist, professor och överläkare, Göteborg

Lungmedicinska föreläsningar del 1 (2022-02-08)
Ämne: Noduli i klinik och screening ur radiologens vinkel
Föreläsare: Tomas Hansen, Överläkare och sektionschef Thoraxradiologi BFC, Akademiska sjukhuset