SLMFs forskningsanslag

Ett av Svensk Lungmedicinsk Förenings (SLMFs) viktigaste syften är att stödja klinisk forskning inom lungmedicin i Sverige, och i detta arbete inkluderas även samarbeten med läkemedelsindustrin.

Förutsättningar och arbetssätt (stadgar) för bedömningskommittén för SLMFs Lungmedicinska forskningsanslag

SLMF utlyser årligen ett lungmedicinsk forskningsanslag till projekt som anses ha särskild hög kvalitet och god klinisk potential. Anslaget skall användas för forskning inom klinisk lungmedicin och syftar till att stimulera genomförandet av angelägna forskningsprojekt i Sverige. Den totala anslaget uppgår för närvarande till 500 000 SEK. Ansökningsdatum och närmare detaljer tillkännages årligen i Lung- och allergiforum och kan också återfinnas via kalendariet eller via denna länk.

Utlysning av SLMFs Lungmedicinska forskningsanslag 2022

Utlysning av forskningsanslag – Registerforskning som utgår från Luftvägsregistret 2022

Sammanställning pristagare

Tillkännagivande forskningsanslag 2014

Tillkännagivande forskningsanslag 2015

Tillkännagivande forskningsanslag 2016

Tillkännagivande forskningsanslag 2017

Tillkännagivande forskningsanslag 2018

Tillkännagivande forskningsanslag 2019

Tillkännagivande forskningsanslag 2020

Tillkännagivande forskningsanslag 2021