Sammanställning pristagare

SLMF´s stora forskningsanslag, årligen utdelad sedan 2014 i samarbete med läkemedelsföretagen aktiva inom lungmedicin

Pristagare och forskningsområden

2014

Professor Johan Grunewald, Stockholm:
”Patogenetiska mekanismer vid sarkoidos”

Dr Magnus Ekström, Karlskrona/Lund:
”Behandling av kronisk dyspné”

15 ansökningar
Pristagarnas forskningsområden: Sarkoidos/Dyspné-KOL


2015

Docent Anne Lindberg, Sunderbyn:
”Kartläggning av sjukdomsförloppet vid KOL”

Professor Magnus Sköld, Stockholm:
”Studier av kronisk luftvägsobstruktion hos aldrig-rökare”

14 ansökningar
Pristagarnas forskningsområden: KOL/KOL


2016

Professor Anders Lindén, Stockholm:
”Immunsignalering via Th17-associerade cytokiner vid bakteriell kolonisering hos patienter med KOL och kronisk bronkit”

Med Dr Annelie Behndig, Umeå:
”Epigenetik och metabolomik vid KOL”

15 ansökningar
Pristagarnas forskningsområden: KOL/KOL


2017

Professor Eva Lindberg, Uppsala
”Sömnapné hos män”

Dr. Magnus Lundbäck, Stockholm
”Risker med e-cigaretter”

17 ansökningar
Pristagarnas forskningsområden: Sömnapné/E-cigaretter


2018

Docent Josefin Sundh, Örebro
”BRONCHIOLE- Betablockerterapi hos KOL patienter”

Med Dr Terezia Pincikova, Uppsala
”Innate-liknande T-celler som biomarkörer hos patienter med KOL och CF”

15 ansökningar
Pristagarnas forskningsområden: KOL/KOL – CF


2019

Professor Margareta Emtner, Uppsala
”Effekter på fysisk kapacitet, fysisk aktivitet och livskvalitet vid extra oxygentillförsel till personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som sjunker i syrgasmättnad endast vid ansträngning – AMBOX-studien”

Dr Jesper Magnusson, Göteborg
”Liquid biopsy as a biomarker for chronic lung allograft dysfunction”


2020

Docent Maria Planck, Lund
”Deep characterization of lung cancer in never-smokers – a national project”

14 ansökningar