Tillkännagivande forskningsanslag 2016

I somras utlystes för tredje gången SLMFs lungmedicinska forskningsanslag till projekt av hög kvalitét och med stor klinisk potential. Den totala anslagssumman uppgår 2016 till 500 000 SEK, där följande nio läkemedelsbolag (AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi Pharma, GlaxoSmithKline, MundiPharma, Novartis, Orion Pharma, Roche och Teva) tillsammans med SLMF bidrar med 50 000 SEK vardera.

Totalt inkom 15 ansökningar, som berörde en rad olika områden inom lungmedicinen. Ansökningarna har bedömts av en jury bestående av SLMFs vetenskaplige sekreterare, professor Anders Blomberg, ordförande i SLMFs vetenskapliga kommitté, professor Christer Janson samt tre externa ledamöter docent Kerstin Ström, professor Amund Gulsvik och professor Eeva Piitulainen.

Utifrån juryns bedömning har SLMFs styrelse beslutat att fördela anslaget enligt följande:
250 000 SEK till Professor Anders Lindén, Stockholm: ”Immunsignalering via Th17-associerade cytokiner vid bakteriell kolonisering hos patienter med KOL och kronisk bronkit” och
250 000 SEK till Med Dr Annelie Behndig, Umeå: ”Epigenetik och metabolomik vid KOL”

Dessa forskningsprojekt kommer att presenteras mer utförligt i nästa nummer av Lung- och Allergiforum. Vidare kommer mottagarna att uppmärksammas vid den Nordiska Lungkongressen i Visby 10–12 maj, 2017. De kommer då att föreläsa om sin forskning och erhålla diplom.

SLMFs styrelse gratulerar mottagarna till anslaget samt tackar juryn för gott bedömningsarbete!

Ragnberth Helleday Anders Blomberg
Ordförande Vetenskaplig sekreterare