Arkiv

Kurs i lunginfektioner för ST-läkare infektionssjukdomar och lungmedicin

nov9-122020

Läs mer här (pdf)

Sista dag för anmälan är 2020-09-01.

Anmälan görs via Regionkalendern på följande länk: Anmälan till ST-kurs lunginfektion 201109–12