Hjärt-Lungdagarna 2023

feb9-102023

Nu breddar vi innehållet och byter namn
Varmt välkommen till det 21:a utbildningsmötet, det som tidigare hette Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv och numera blivit Hjärt-Lungdagarna.

Läs mer och anmäl dej här