Informationsdag om sarkoidos för patienter och anhöriga

okt242019

SarkoidosCentrum, PO Lung- och allergisjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset Solna inbjuder patienter och anhöriga till en informationsdag om sarkoidos den 24 oktober 2019.

Lokal: J3:06 Ulf von Euler, plan 3, Eugeniavägen 3, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Tid: 10:00-15:00

Innehåll: Föreläsningar om sjukdomsbild, genetik, behandlingsalternativ, fysisk träning mm. Representanter från Riksförbundet HjärtLung medverkar också.

Kostnad: Ingen, men anmälan är bindande. Begränsat antal platser.

Anmälan till: lung-allergiforsksolna.karolinska@sll.se