Kunskapstest i den gemensamma kunskapsbasen (common trunk)

nov132020

Syfte:

Ett kunskapstest avseende den Gemensamma kunskapsbasen för blivande specialister inom den Internmedicinmedicinska familjen. Testet har gemensamt tagits fram av de åtta olika specialistföreningarna inom den invärtesmedicinska familjen

Målgrupp:

ST-läkare i allmän internmedicin, kardiologi, hematologi, geriatrik, gastroenterologi och hepatologi, endokrinologi, lung- och njurmedicin. Målgruppen är ST-läkare på 2-4e året och bygger på den gemensamma kunskapsbasen.

Vi rekommenderar ingen särskild inläsningstid

När:

Testet kommer att genomföras digitalt den 13:e november 2020 kl. 08.30-12.00. Anmälan är möjlig mellan 15 september till och med 15 oktober 2020 via Svensk internmedicinsk förenings hemsida www.SIM.nu och via länk på de övriga specialistföreningars hemsidor där information uppdateras efter hand.

Det är studierektor/motsvarande som anmäler sina egna ST läkare. I en anmälan kan 5 st anmälas samtidigt. Har man fler ST läk gör man ytterligare en fysisk anmälan.

ST läkare kan således inte anmäla sig själv.

Var:

Testet kommer att kunna utföras lokalt/på hemmaplan i datasal eller motsvarande under överinseende av studierektor/motsvarande

Hur:

Testet består av 90 st. flervalsfrågor. Resultat fås direkt efter avslutat test.

Gräns för godkänt test är 2/3 dvs 60 p

Vid godkänt test erhålls ett diplom som signeras av studierektor/verksamhetschef.

Kostnad: 500 kr/ST läkare som faktureras. Var noga med fakturaadress och referensnummer i anmälan!

Frågor: Kan ställas till jan.bergman@tiohundra.se, 0176-326636