Kurs i Yrkes- och miljörelaterade lungsjukdomar – framflyttad

okt19-232020

P.g.a. rådande coronapandemi så är kursen preliminärt flyttad till 23-25 mars, 2021.

Kursansvarig: Anna-Carin Olin