Arkiv

Lungfunktionsdiagnostik för lungläkare

mar11-132019

Målgrupp: ST-läkare inom lungmedicin med intresse för lungfysiologi och lungfunktionsundersökningar. I mån av plats även ST-läkare inom klinisk fysiologi.
Innehåll: Grundläggande lungfysiologi och förståelse för undersökningsmetodik. Genomgång av spirometritolkning och förståelse för undersökningsresultaten av de vanligaste lungfunktionsundersökningarna såsom mätning av statiska lungvolymer, dynamisk spirometri, luftvägsmotstånd, kvävgasutsköljning, diffusionsmätning, lungmekanik, provokationstester, impulsoscillometri, NO-analys, ergospirometri och lungscintigrafi.
Praktisk demonstration av de olika typerna av undersökningar, kliniska falldiskussioner samt redovisning av utdelade fall.

Sista anmälningsdag: 2019-02-15

Mer info och anmälan