Lungmedicinsk Roadshow

maj282019

Lungmedicinsk Roadshow är regionala, kostnadsfria möten på Post Graduate-nivå där vi tar upp spännande ämnen inom Lungmedicin.
Orter, datum, föreläsare och programmets innehåll bestäms av SLMF.
Läs mer här