Lungmedicinsk Roadshow

maj92019

Lungmedicinsk Roadshow är regionala, kostnadsfria möten på Post Graduate-nivå där vi tar upp spännande ämnen inom Lungmedicin.
Orter, datum, föreläsare och programmets innehåll bestäms av SLMF.
Lär mer här