Översiktskurs i lungsjukdomar

nov21-252022

ÖVERSIKTSKURS I LUNGSJUKDOMAR

Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till ST-läkare i internmedicin, kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, njurmedicin, hematologi och geriatrik. Kursen kan också utgöra en lämplig introduktion för ST-läkare i lungmedicin som befinner sig tidigt i utbildningen. Även ST-läkare inom närliggande specialiteter kan vara aktuella, som till exempel allergologi, akutsjukvård, infektionssjukdomar, reumatologi och arbets- och miljömedicin. I mån av plats är AT-läkare och andra intresserade välkomna.
LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning: LIPUS-nr. 20220057
Datum: 21-25 november 2022
Plats: Distans
Anmälan kan göras fram till en vecka före kursstart: https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-vard-omsorg/oppna-utbildningar-medicin-vard