Oxygenkurs 2021

okt142021

Digital Syrgaskurs torsdagen 14 oktober 2021 kl 13.00-15.00

Program:
13.00 Välkomna (Josefin Wahlberg)
13.05 Nya riktlinjer för hemsyrgas (Magnus Ekström)
13.40 Önskemål: Lungfibros vs. KOL – skillnader och syrgasbehandling (Michael Runold)
14.00 International expert: Developments in oxygen therapy – what’s on the horizon? (prof. Yves Lacasse, Quebec, Canada)
14.40 Frågor från deltagarna och diskussion kring syrgas (Josefin, Magnus och Michael)
14.55 Avslut (Josefin Wahlberg)

Anmäl dej här