Arkiv

Postgraduatekurs om KOL

jan23-242020

Obstruktiva lungsjukdomar har, sedan flera decennier tillbaka, traditionellt uppdelats i två huvudtyper, astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Verkligheten låter sig dock inte så enkelt delas upp på detta sätt och många patienter har uppvisat karakteristika som är förenliga med både astma och KOL.
Dessa tillstånd har, under senare år, fått en egen beteckning ; asthma-COPD overlap, ACO som inte rör sig om ett avgränsbart tillstånd utan mer ett helt spektrum av olika sjukdomstillstånd som mer eller mindre liknar astma eller KOL. Under denna tvådagarskurs försöker vi reda ut begreppen om likheter och olikheter mellan astma och KOL. Hur vanliga är dessa tillstånd och hur ska vi handskas med diagnostik och behandling när vi inte riktigt kan bestämma oss för om det är astma, KOL eller någonting mittemellan?

 

Kursgivare Boehringer Ingelheim AB

Kursledning

Kjell Larsson, professor emeritus, Karolinska institutet, Stockholm

Thomas Sandström, professor, överläkare, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Josefin Sundh, docent, överläkare, Universitetssjukhuset, Örebro

Anna-Carin Berggren, medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB

 

Kursen riktar sig i första hand till specialister inom lungmedicin och internmedicin men kan även vara av intresse för allmänläkare med specialintresse. Antalet deltagare är begränsat till 40. Antagning kommer att göras av kursledningen med hänsyn till prioritering av målgrupp och geografisk spridning.

 

Resa bokas och bekostas helt av kursdeltagare. Logikostnad på Skepparholmen Nacka 1925 SEK per deltagare. Rum finns reserverade för samtliga, men betalas av enskild kursdeltagare vid utcheckning. Vid avbokning efter den 20 december debiterar hotellet 100% av den totala rumskostnaden.

Anmälan via extern länk:

https://touchtoconnect.se/public/bi_utbildningar/lung_moeten/postgraduatekurs_om_kol_stockholm_23_24_januari_2020/