Precision Medicine in Allergy and Asthma – New Possibilities?

mar282019

Konsul Th C Berghs Stiftelse för allergiforskning har glädjen att inbjuda till ett vetenskapligt symposium.
Välrenommerade internationella och svenska forskare inom området astma och allergi kommer att presentera och diskutera de senaste forskningsrönen (se bifogat program och presentation av talarna). Symposiet hålls på engelska och vänder sig främst till läkare, sjuksköterskor och annan intresserad sjukvårdspersonal samt till forskare inom allergisjukdomar och immunologi.
Anmälan sker senast den 18 mars 2019.
Läs mer här (pdf)