Sista anmälningsdag till specialistexamen!

dec12020

Sista anmälningsdag till specialistexamen är den 1/12. Anmälan sker direkt till utbildningsansvarig, som också kan svara på eventuella frågor: utbildning@slmf.se

Exakt datum för den muntliga examinationen är ännu inte fastställt och deadline för inlämning av den skriftliga delen kommer att infalla i februari.