Sista dag för abstracts till Svenska Lungkongressen!

mar92020

SLMF förlänger inlämningstiden en vecka! Mer information på kongressens hemsida