Arkiv

SK-kurs i immunterapi – inställd

apr20-222020

Kursen är inställd och uppskjuten på grund av den rådande situationen med COVID-19.

Nytt datum i höst meddelas senare.


Målgruppen är ST-läkare i onkologi, lungmedicin och gynonkologi.

Syftet med kursen är att ge en ökad förståelse i hur immunsystemet samspelar i utveckligen i cancer. Kursen ska också ge en fördjupad kunskap i hur immunterapi fungerar och konkret används i behandling av flera stora tumörgruppper som lungcancer, malignt melanam, kolorektal cancer samt mindre tumörgrupper som urinblåsecancer och njurcancer. Under kursen kommer vi även diskutera hur immunterapi kan kombineras med andra onkologiska behandlings om cytostatika och strålbehandling. Kursen berör även viktiga immunologiska biverkningar av immunterapi.