SLMFs Höstsymposium

okt252022

Välkomna till höstsymposiet som denna gång handlar om klinisk problematik vid pleurasjukdomar

Det är avsett att ge state-of-the-art om en rad olika tillstånd och bygger till stor del på patientfall och utmanande kliniska situationer. Samverkan med patolog, radiolog och thoraxkirurg kan många gånger vara värdefullt vid dessa tillstånd.
Höstsymposiet är kostnadsfritt för SLMF- och ASTA-medlemmar och hålls som hybridmöte på plats i Umeå, samt via videolänk.

Läs mer och anmäl er här