Arkiv

ST-kurs Andningssvikt, hemrespirator, oxygen och sömnapné

mar20-232023

Kursinnehåll
Kursen syftar till att lära ut diagnostik och behandling av olika typer av andningssvikt såsom respiratorisk insufficiens vid KOL, underventilering och sömnapné. Kursen kombinerar teori med praktik där föreläsningar varvas med praktiska moment med undervisning i mindre grupper där kursdeltagarna får träna på att självständigt starta hemrespiratorbehandling via näsmask och tracheostomi, inleda CPAP och BiLevel-behandling och tolka sömnregistreringskurvor.

Utbildningen sker inom väl anpassade lokaler inom kliniskt träningscentrum med möjlighet att öva skötsel av tracheostomi på autentiska dockor, praktiskt handhavande av utrustning vid syrgasbehandling i hemmet, hostmaskiner och ett brett utbud av CPAP, NIV och hemrespiratorer.
Under kursen hålls även ett flertal falldiskussioner i grupper.
Kursen syftar till att uppfylla delmål c7 enligt 2015 års målbeskrivning i lungmedicin.

Målgrupp
ST-läkare i lungsjukdomar. I mån av plats kommer även specialister i lungmedicin samt ST-läkare i öron-, näs och halssjukdomar, anestesi och intensivvård samt internmedicin att erbjudas plats.

Läs mer och anmäl dej här