Arkiv

ST-kurs Andningssvikt, hemrespirator, oxygen och sömnapné

Kursdatum: 2021-02-08 –  2021-02-11
Kursort: Uppsala, Akademiska sjukhuset.
Antal deltagare: 25
Sista anmälningsdag: 20 november 2020. Plats bekräftas senast 5 december. ST-läkare i lungmedicin har företräde, i övrigt tillämpas ”först-till kvarn”-principen.

Kursledning: Mirjam Ljunggren, ST-läkare, Med Dr och Eva Lindberg, professor, överläkare

Kursavgift: 8 900 kr för medlemmar i SLMF, 9 500 kr för övriga.
Avgiften kommer att faktureras när platsen har bekräftats.

Länk till anmälningsblankett

Kursinnehåll:

Kursen syftar till att lära ut diagnostik och behandling av olika typer av andningssvikt såsom respiratorisk insufficiens vid KOL, underventilering och sömnapné. Kursen kombinerar teori med praktik där föreläsningar varvas med praktiska moment med undervisning i mindre grupper där kursdeltagarna får träna på att självständigt starta hemrespiratorbehandling via näsmask och tracheostomi, inleda CPAP och BiLevel-behandling och tolka sömnregistreringskurvor.

De praktiska övningarna sker inom väl anpassade lokaler inom kliniskt träningscentrum med möjlighet att öva skötsel av tracheostomi på autentiska dockor, handhavande av utrustning vid syrgasbehandling i hemmet, hostmaskiner och ett brett utbud av CPAP, NIV och hemrespiratorer.

Under kursen hålls även ett flertal falldiskussioner i grupper.

Kursen syftar till att uppfylla delmål c7 enligt 2015 års målbeskrivning i lungmedicin och delmål 5 enligt 2008 års målbeskrivning i Lungmedicin.

 

Målgrupp: ST-läkare i Lungsjukdomar, Öron-, näs och halssjukdomar, Anestesi och intensivvård, Internmedicin. I mån av plats kommer även specialister att erbjudas plats.

Kontaktperson: Gun-Marie Bodman-Lund, Lung- och allergikliniken, Akademiska Sjukhuset

751 85 UPPSALA.

Tel: 018-611 02.

E-post: gun-marie.bodman.lund@akademiska.se

 

Uppdatering 201012: Coronainformation. Vi räknar med att kunna ge kursen i någon form v6, men undervisningsform kan behöva ändras med kort varsel och enskilda undervisningsmoment kan utgå.