ST-kurs Andningssvikt, hemrespirator, oxygen och sömnapné

Kursen kommer att hållas vecka 6, exakt datum ännu ej fastställt.

Kursledare: Mirjam Ljunggren