ST-Kurs i Pleurasjukdomar

Kursen kommer att hållas vecka 6, 2020, exakt datum ännu ej fastställt.