Arkiv

ST-kurs Yrkes- och miljörelaterade lungsjukdomar

dec7-92021

Vill du lära dig mer om hur du handlägger sjukdomar i lungor och luftvägar som har ett starkt samband med yrkesexponering? Sådana sjukdomar är astma, KOL, lobär pneumoni, pneumokonioser och olika former av lungfibros.
Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet har, i samarbete med SLMF, glädjen att nu ge en kurs för blivande lungläkare och arbets- och miljömedicinare.

Läs mer här (pdf)

Anmäl dej här