Arkiv

Svenska Lungkongressen 2021

maj4-62021

Lungkongressen i Umeå, digitalt via www.lungkongressen.se!

 

Varmt välkomna

 

Thomas Sandström, Anders Blomberg och Ragnberth Helleday

Organisationskommittén

 

Cecilia Bredin och Maria Olin

Ordföranden SLMF resp. SLIF