Svenska Lungkongressen 2021

maj4-62021

Pga Covid-19 pandemin har SLMF, SLIF och den lokala organisationskommittén i Umeå valt att ställa in 2020 års lungkongress.

Vi välkomnar er istället till Umeå den 4-6 maj 2021. Boka in dessa datum redan nu!

Håll dig uppdaterad på www.lungkongressen.se

Thomas Sandström, Anders Blomberg och Ragnberth Helleday

Organisationskommittén

Stefan Barath och Maria Olin

Ordföranden SLMF resp. SLIF