Utbildningsdag i Interstitiella Lungsjukdomar för ST-läkare i Lungmedicin i Södra Sjukvårdsregionen

nov262021

Lungsektionen i Lund, SUS, organiserar en utbildningsdag, i första hand för ST-läkare i Södra Regionen 26/11. Kursdagen är kostnadsfri då den sponsras. Anmälan till Ulrika Lindberg på ulrika.lindberg@skane.se , studierektor i Lund/Malmö senast 12/11. Deltagare från andra regioner är välkomna att delta i mån av plats.

Program ILD Utbildningsdag för ST