Lungfibrosregistret

Allmänt

Lungfibrosregistret öppnades för patientinklusion 2014, alla enheter som arbetar med patienter med idiopatisk lungfibros är välkomna att delta.

Med lungfibrosregistret som plattform får vi kunskap om hur många patienter med idiopatisk lungfibros det finns i Sverige, på vilket sätt de drabbas, vilken vård de erhåller, vilken prognos de har, hur läkemedel används samt nyttan med dessa. Även patienternas livskvalitet utvärderas genom sjukdomsspecifikt frågeformulär. Registret utgår från vårdprogrammet för idiopatisk lungfibros (2019).

Aktuellt

Kontakt

Registerkoordinator Lisa Carlson
Tel: 0737 12 15 97
e-post: lisa.carlson@regionstockholm.se
Vid intresse av att delta i registret eller andra frågor, kontakta koordinatorn.