Lungmedicinska föreläsningar

Nya spirometririktlinjer

Publicerad 2022-10-11

Föreläsare: Andrei Malinovschi, Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala

Uppdaterad: 27 september 2023

Annonser

Annonser