Lungmedicinska enheter – Kontaktpersoner

Karolinska universitetssjukhuset
Stockholm
Cecilia Bredin
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Göteborg
Catharina Dellborg
Skånes universitetssjukhus
Malmö/Lund
Johan Svahn
Akademiska sjukhuset
Uppsala
Fredrik Sundbom
Norrlands universitetssjukhus
Umeå
Peer Blom
Linköpings universitetssjukhus
Helena Engström
Universitetssjukhuset Örebro
Barna Taraczközi
Södersjukhuset
Stockholm
Anne Geborek
Sunderby sjukhus
Luleå
Dirk Albrecht
Danderyds sjukhus
Olga Pettersson
Ryhov länssjukhus
Jönköping
Magnus Kentson
Sundsvall-Härnösands länssjukhus
Björn Sundberg
Gävle sjukhus
Johan Isaksson
Falu lasarett
Pierre Sobrino
Mälarsjukhuset
Eskilstuna
Emad al-Azzawi
Vrinnevisjukhuset
Norrköping
Karin Cederquist 
Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL)
Per Berglund
Ottilia Balasz
Södra Älvsborgs sjukhus
Borås
Lars Kinman
Karlstad centralsjukhus
Taivo Kipper
Kristianstad centralsjukhus
Anna Kandell-Collén
Blekingesjukhuset
Karlskrona
Malgorzata Zietara
Halmstads länssjukhus
Ulrich Mager
S:t Görans sjukhus
Stockholm
Daniel Brodin
Västerås lasarett
Maria Eckerrot
Helsingborgs lasarett
Norrtälje sjukhus
Muhammed Awad
Växjö centrallasarett
Gunilla Lindström
Länssjukhuset i Kalmar
Niels Hornstra
Skaraborgs sjukhus
Skövde
Anders Planck
Ystad lasarett
Kerstin Andersson
Östersunds sjukhus
Malgorzata Sokolowska 
Höglandssjukhuset
Eksjö
Roger Gunnarsson
Lindesbergs lasarett
Synnöve Bergentz
Angereds närsjukhus
Niklas Stenersen
Lycksele lasarett
Peter Thorén
Motala lasarett
Thomas Gars 
Värnamo sjukhus
Stefan Rustscheff 
Trelleborgs lasarett Västerviks sjukhus