Lungmedicinska föreläsningar online

Mediahuset bjuder in till Lungmedicinska föreläsningar online där Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) står för det vetenskapliga programmet.


Logga in/registrera dig på plattformen https://online.slmf.se  för att ta del av kommande och tidigare inspelade föreläsningar.

Där finns även inspelningar från SLMFs höstsymposier.