Nya medlemmar 2021

Nya ordinarie medlemmar i SLMF 2021

Anthony Prakash, läkare Malmö
David Olander, läkare Linköping
Frida Kristina Nikesjö, ST-läkare Linköping
Hanna Kristin Schiöler, ST-läkare Bohus-Björkö
Isidora Mariam Poutakidis, ST-läkare Stockholm