Nyheter

Utlysning av två forskningsanslag

Nu utlyser SLMF två forskningsanslag, dels ”SLMFs Lungmedicinska forskningsanslag 2021” och dels ”SLMFs forskningsanslag – Registerforskning som utgår från Luftvägsregistret 2021.

Lungmedicinska föreläsningar – del 4: EDAC – En underdiagnostiserad orsak till dyspné och hosta

Med start den 9 februari 2021 och löpande var fjärde tisdag därefter bjuder vi på Mediahuset in till en Lungmedicinsk föreläsning online. Det vetenskapliga programmet på detta och våra kommande möten i denna serie är framtaget av vår oberoende programgrupp och initiativet... Läs mer

Digitalt årsmöte SLMF

SLMFs årsmöte kommer att hållas digitalt, onsdag 5 maj kl. 14.00 – 15.00. Använd denna Zoom-länk om du endast ska delta i SLMFs Årsmöte: Länk Vid frågor, problem med inloggning etc Kontakta MKON: 040-258550, info@mkon.se

Smittskyddförebyggande åtgärder vid FEV1/FEV6, spirometri och nebulisatorbehandling med anledning av Covid-19

Extern länk

SLK 2021 – anmälan nu öppen!

Svenska Lungkongressen 2021 Nu kan ni anmäla er och läsa det preliminära programmet på hemsidan för Lungkongressen

Lungmedicinska föreläsningar online

Med start den 9 februari 2021 och löpande var fjärde tisdag därefter bjuder vi på Mediahuset in till en Lungmedicinsk föreläsning online där Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) står för det vetenskapliga programmet. Ämnena på dessa möten kommer att variera från... Läs mer

Utlysning av SLMFs Lungmedicinska forskningsanslag 2020

SLMF utlyser därför för sjunde gången ett lungmedicinsk forskningsanslag till projekt som anses ha särskild hög kvalitet och god klinisk potential. Anslaget skall användas för forskning inom klinisk lungmedicin och syftar till att stimulera genomförandet av angelägna forskningsprojekt i Sverige.... Läs mer

Vägledning vid återstart av utredning och behandling av sömnapné under fortsatt COVID-19 pandemi

COVID-19 pandemin har medfört stora förändringar i alla vårdprocesser och sömnapnévården har drabbats av en betydande nedstängning av verksamheter. Siffror från kvalitetsregistret SESAR under våren/sommar 2020 talar för en 70%-ig reduktion av utredning och behandlingsstart med CPAP eller apnébettskena i... Läs mer

SESAR: Årsrapport 2019

Den nionde årsrapporten från Svenska Sömnapnéregistret SESAR är nu klar och tillgänglig här (extern länk).

SLMF: Särskilda rekommendationer vid Covid-19

Svensk Lungmedicinsk förening ställer sig bakom ett antal särskilda rekommendationer under den pågående Covid-19 pandemin. I enlighet med vårt uppdrag har vi fokuserat på rekommendationer för utredning och behandling av patienter med misstänkt respektive befarad lungsjukdom. Rekommendationer angående lungmedicinska utredningar... Läs mer

Kategorier