Branchnyhet

Andas Sverige – lättsmält om luftvägssjukdomar

8 december 2022

Andas Sverige är en webbaserad plattform med fokus på forskning om luftvägssjukdomar. Syftet med projektet är att nå ut till allmänheten med ny kunskap inom astma, allergi, KOL och covid-19. Det ingår i en större satsning där målet även är att skapa förutsättningar för samverkan kring kommande forskning. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och drivs av Göteborgs Universitet, Umeå Universitet och Region Norrbotten.

Bakgrunden till Andas Sverige är en ambition och önskan om att samla information om svensk forskning kring luftvägssjukdomar och berätta om resultaten på ett populärvetenskapligt sätt. Syftet är att höja kunskapsnivån om astma, allergi, KOL och covid-19 hos allmänheten, och ge tillbaka till forskningsprojektens deltagare och finansiärer. Dessutom vill man skapa bättre förutsättningar för samverkan, bland annat mellan olika forskargrupper.

Viktig forskning

Astma, KOL och allergi är folksjukdomar som innebär försämrad livskvalitet hos den som drabbas, och höga samhällskostnader. Bland de allergiska sjukdomarna dominerar luftvägssymtom såsom rinnsnuva, födoämnesallergi och allergisk astma. Allergi mot björkpollen och pälsdjur drabbar individer i alla åldrar, och överkänslighet, till exempel mot dofter, kan ge liknande symtom. Data om allergisk sensibilisering i befolkningen baseras främst på objektiva kliniska metoder, och studier som följer utvecklingen i befolkningen över tid är sällsynta.

Födoämnesallergi hos vuxna är relativt ovanligt, men många undviker födoämnen och äter specialkost utan att det finns någon medicinsk grund eller utredning bakom. Vissa reaktioner vid födoämnesöverkänslighet har kopplingar till luftvägarna, bland annat korsallergiska reaktioner mot till exempel äpple eller nötter i samband med pollensäsongen.

Forskning inom allergi och luftvägssjukdomar publiceras främst i vetenskapliga tidskrifter, på ett språk som gör det svårt för gemene man att ta till sig informationen. Det gör att varken patienter eller anhöriga får tillgång till senaste forskningen. Finansiärer och beslutsfattare nås inte heller i tillräcklig omfattning. Alla dessa är viktiga målgrupper eftersom de på olika sätt medverkar till forskningen och även kan bidra till att skapa opinion och intresse för frågorna.

Folksjukdomar som ökar

Luftvägssjukdomarna är vanliga och innebär stora kostnader, både för individ och samhälle. Helena Backman är docent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, och projektledare inom OLIN-studierna. Hon menar att forskningsintresset är stort, bland annat kring hur astma kan förebyggas och behandlas, och om varför det blir allt vanligare i stora delar av världen.

Helena Backman, docent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, och projektledare inom OLIN-studierna
Fotograf Anders Alm

– Vi vill ta reda på vilka livsstilsfaktorer och samhällsförändringar som påverkar sjukdomar i luftvägarna, bland annat ses ett samband med förhöjt BMI vid vissa typer av astma. När det gäller KOL känner man till att rökning är den viktigaste riskfaktorn, men sjukdomen förekommer även hos personer som aldrig har rökt. Vi vill ta reda på hur man kan förebygga att lungfunktionen försämras. Nu har dessutom forskningen om covid-19 kommit in i bilden.

– Plattformen är en viktig del av den tredje uppgiften, det vill säga att kommunicera ut forskningsresultat, och når ut till många på ett enkelt sätt. Webbsidan kommer samtidigt att vara ett enkelt sätt för professionen att hålla sig uppdaterad inom detta breda och forskningsintensiva område. Många vill läsa de vetenskapliga publikationerna, men kanske man läser det populärvetenskapliga först, för att få en snabb överblick, säger Helena Backman som arbetar i projektet främst tillsammans med projektledaren Bright Nwaru vid Krefting Research Center, Göteborgs universitet.

– Stödet från Vetenskapsrådet gör det möjligt att driva projektet, det är vi jätteglada för. Vi har finansiering för perioden 2020-2023 och kommer att ansöka om ytterligare medel för att driva det vidare.

Att nå ut med ny kunskap

Initiativtagarna till Andas Sverige ville skapa ett forum för forskningskommunikation och en plats för information om luftvägssjukdomar. Webbsajten riktar sig till allmänheten, och målet är att beskriva och sammanfatta forskningen inom allergi, astma, KOL och covid-19 ”på ren svenska”.

Helena Backman berättar att målgruppen är en intresserad allmänhet och fackpersoner. Inom kort kommer man även att publicera en systerplattform, Breathe Sweden (www.BreatheSweden.se), som främst vänder sig till forskare. Där kommer texterna att vara på engelska, och det kommer att användas ett vetenskapligt fackspråk. Syftet med den sidan är att främja samarbeten mellan olika forskargrupper, inom Sverige och internationellt.

– Information som skickats till olika intressenter har redan resulterat i att till exempel Bamse-studien, Svenska luftvägsregistret och flera andra har anslutit sig, och vi hoppas att fler ska vilja ansluta efter hand, säger hon. De studier som blir resultaten av samverkan via Breathe Sweden ska även bidra till mer fakta och innehåll till Andas Sverige. Sidorna ska vara levande och kommer att uppdateras kontinuerligt.

OLIN och WSAS

Helena Backman ingår i ett stort team, hon ägnar sig åt forskning på heltid och studerar framför allt astma, KOL och olika luftvägssymtom hos vuxna. Hennes forskning omfattar främst klassisk epidemiologi om astma, KOL och lungfunktion och har under senare tid även inkluderat koppling av klinisk epidemiologi med data från olika nationella register, för att utvärdera prognos för obstruktiva lungsjukdomar och deras olika fenotyper.

Startskottet till den omfattande forskningen inom OLIN-studierna var en enkätstudie som gjordes 1985. OLIN står för Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten.

– Det stod i läroböckerna att bara fem procent av den vuxna befolkningen hade astma, och läkaren Bo Lundbäck tyckte inte att det stämde med den kliniska verkligheten. Hans enkätundersökning bekräftade att problemet var större och berörde betydligt fler. Efter det har det gjorts omfattande forskning, bland annat epidemiologiska studier om obstruktiv lungsjukdom och allergi. 60 000 norrbottningar i olika åldrar, både barn och vuxna, har deltagit i OLIN-studierna som än idag är förankrade vid Umeå universitet och Region Norrbotten.

– Även West Sweden Asthma Study (WSAS) som startades 2008 initierades av Bo Lundbäck, berättar hon. OLIN och WSAS har en lång historia av samarbete och samverkar nu även via arbetet med Andas Sverige.

I sin egen forskning fokuserar hon på fenotypning av olika obstruktiva lungsjukdomar, bland annat avseende inflammation och andra delar av sjukdomsbilden, hon studerar prognosen för olika fenotyper samt olika grader av tillfrisknande. Framför allt vill hon fokusera på äldre patienter, eftersom den gruppen är mindre beforskad och dessutom ökar i antal.

– Rökning, och även passiv rökning, har minskat under flera årtionden. Det har inneburit att vi ser mindre av KOL, som tobaksrökning har en tydlig koppling till. Sambanden mellan rökning och astma är däremot inte alls lika tydliga, berättar hon.

– Bland barn är astma vanligare bland pojkar, men i vuxen ålder är det mer vanligt hos kvinnor än hos män. Delvis har det hormonella orsaker, men beror även på att kvinnor mer ofta utsätts för astmarelaterade miljöfaktorer, berättar Helena Backman.

– Vuxendebuterande astma är ofta speciell i sin karaktär. Den är mer sällan allergisk, men den kan vara relaterad till yrkesexponering, bland annat gäller det mjöl, och kemikalier som till exempel används av frisörer och vid städning. Den har dålig prognos och ofta sämre behandlingssvar. Biomarkörer kan prediktera behandlingssvaret, men för de som inte har de markörerna finns ofta andra anledningar till astman, där finns det inte så bra behandlingsalternativ och resultaten är inte heller särskilt bra. Här behövs mycket forskning, konstaterar hon.

Forskningsresultat görs lättillgängliga

– Vår produkt är ofta en vetenskaplig artikel, på engelska i en facktidskrift. På Andas Sverige vill vi presentera resultaten på ett mer lättillgängligt sätt, i populärvetenskapliga sammanfattningar, säger Helena Backman.

Plattformen är ett sätt att ge tillbaka till allmänheten, finansiärer, patienter och studiedeltagare. Det är också viktigt att nå media och beslutsfattare och berätta om vår viktiga forskning om lungsjukdomar.

– Tusentals människor runt om i Sverige har deltagit i våra studier om astma, allergi och lungsjukdom. Nu är det dags för oss att ge tillbaka och göra något för dem. Utan våra deltagare kan vi inte genomföra studierna, utan dem är vi ingenting. Vill rikta ett jättestort tack till alla deltagarna som medverkat i studierna. Det är tack vare dem som vi kan utveckla och förbättra både vård och behandling av sjukdomar i luftvägarna, avslutar Helena Backman.

KAJSA ASP JONSON
Journalist

Annonser

Annonser

Svensk Lungmedicinsk Förening

På slmf.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras öven "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: slmf.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2023-05-30

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: slmf.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: slmf.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: slmf.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: slmf.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: slmf.se

På webbplatsen slmf.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst ändra användandet av cookies genom att klicka här.

slmf.se ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På slmf.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På slmf.se använder vi både förstahanscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies slmf.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På slmf.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. slmf.se kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. slmf.se använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på slmf.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: slmf.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: slmf.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: slmf.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: slmf.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: slmf.se

För Svensk Lungmedicinsk Förening (nedan kallad SLMF) är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt, längst ned på sidan.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker på i anslutning till denna hemsida och SLMFs övriga verksamhet är Svensk Lungmedicinsk Förening (organisationsnummer 802010-1831), personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Här på hemsidan behandlar vi endast de personuppgifter som du som användare godkänt vid frågan om Cookies.

För hantering av ditt medlemskap samt kommunikation med våra medlemmar samlar vi i huvudsak in ditt namn, adress och kontaktuppgifter. För branschstatistik och distribution av vår medlemsmatrikel samlar vi även in information om din arbetsplats och specialisering.

Övrig insamling, som till exempel i anslutning till ett SLMF-arrangerat evenemang eller kurs, regleras från fall till fall. Insamlingen är aldrig mer omfattande än vad som krävs för att genomföra aktiviteten.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt våra stadgar och för att uppfylla de lagar och regler som vi omfattas av.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel görs hemsidan, nyhetsbreven och vår medlemstidning av Mediahuset i Göteborg AB. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel vår moderförening SLS eller myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas i minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta vår kassör som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.