Föreningsnyhet

Avhandlingsreferat: DNA-metylering och genuttryck

18 januari 2023

Referat från Simon Kebede Merids avhandling från KI den 18 november 2022: Molecular signatures of early life exposures and complex diseases: applications using epigenetics and transcriptomics data.

SIMON KEBEDE MERID Respondenten Simon Kebede Merid omgiven av sina handledare Gerard Koppelman (University of Groningen, NL), Åsa Wheelock (KI) och Erik Melén (KI). Foto: privat.

Både innan och efter att en människa föds pågår en snabb utveckling av kroppen inkluderande celldifferentiering, bildning av organ och utveckling av organsystem. Exponering för miljöfaktorer eller andra stressorer under fosterlivet och de första levnadsåren skulle kunna påverka dessa utvecklingsprocesser, potentiellt genom molekylära och epigenetiska mekanismer, och därigenom ha en negativ inverkan på individens hälsa senare i livet. Epigenetik innebär förändringar i en gens aktivitet eller funktion, utan att själva DNA-sekvensen har ändrats, vilket kan resultera att genen ”slås på” eller ”stängs av”. Detta kommer i sin tur påverka genuttryck och kodning av protein, det vill säga hur och när ett protein bildas utifrån instruktionen som genen innehåller. Epigenetiska förändringar kan vara antingen reversibla eller enkelriktade, och även ärftliga.
Den mest utförligt studerade epigenetiska mekanismen är DNA-metylering, där cytosin, en av de fyra byggstenarna som DNA är uppbyggt av, ombildas till 5-methylcytosin. DNA-metylering har föreslagits vara en länk mellan genetik och miljöfaktorer. Epigenetiska mönster som uppkommit tidigt i livet (under graviditeten) kan påverka genuttrycket under hela livet och skulle därmed kunna påverka en individs benägenhet att utveckla kroniska sjukdomar.
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en komplex sjukdom och ses som ett globalt hälsoproblem. En huvudsaklig riskfaktor för KOL är tobaksrökning. Andra faktorer som genetik, luftföroreningar och upprepade luftvägsinfektioner har också visats vara kopplade till risken att utveckla KOL. Däremot har rollen som DNA-metylering spelar i utvecklingen av KOL inte studerats i detalj.
En annan komplex sjukdom, jordnötsallergi, är en av de vanligast förekommande födoämnesallergierna och den ledande orsaken till allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) hos barn. Oral immunoterapi vid jordnötsallergi (pOIT) innebär att en liten mängd jordnöt intas under kontrollerade former och kan leda till en minskad känslighet och utveckling av tolerans för födoämnet. Behandling med läkemedlet omalizumab, en anti-IgE-antikropp som minskar den allergiska reaktionen mot till exempel jordnöt, skulle kunna göra starten av oral immunoterapi vid jordnöts-allergi säkrare. Mekanismerna bakom hur tolerans uppkommer vid oral immunoterapi är dock inte klarlagda.
Denna avhandling syftade till att identifiera de molekylära mönster som kan relateras till tidiga exponeringar, kronisk lungsjukdom, liksom svaret på allergibehandling.
I den första studien relaterades DNA-metyleringsmönstret vid födelsen till hur lång graviditeten hade varat (antal gestationsveckor). Denna storskaliga undersökning baserades på data från 26 olika studier som deltog i det stora PACE-konsortiet och kunde visa att det på flera platser i arvsmassan fanns ett samband mellan nivån av DNA-metylering och graviditetslängd. Genom att analysera blod från navelsträngen kunde vi visa på att dessa förändringar troligen kunde kopplas till fosterutveckling i flera olika vävnader. I de flesta fall var nivån av DNA-metyleringar föränderlig under barndomen, d.v.s. om det fanns skillnader kopplade till gestationsålder vid födseln så ändrade sig nivåerna med åldern till jämförbara nivåer vid skolåldern, och därefter ligga kvar på samma nivå. Dock identifierades en mindre mängd metyleringsplatser (17 %) där sambandet mellan lägre metyleringsnivå och lägre gestationsålder kvarstod upp i tonåren. Bioinformatikanalyser visade att de gener som kunde kopplas till de identifierade metyleringsplatserna har i andra studier visats ha samband med olika sjukdomar och sannolikt är involverade i biologiska processer som är nödvändiga för fostrets utveckling. Flera av metyleringsplatserna påverkade också uttrycket av närliggande gener.
I nästa studie undersöktes sambandet mellan den beräknade utomhusexponeringen för partiklar med storlek mindre än 2.5 mikrometer (PM2.5) vid bostadsadressen vid födseln samt under tonåren, och effekten på DNA-metylering. Genuttryck undersöktes under barndomen och tonåren. Vi fann att genuttryck hos barn och tonåringar var kopplat till den exponering för PM2.5 som fanns vid födelseadressen. När vi kombinerade metylering och genuttryck och relaterade detta till exponering för PM2.5 fann vi flera exempel på interactome hotspots, det vill säga tillfällen då både metylering och genuttryck påverkas. Några av de identifierade generna kunde kopplas till sjukdomar som orsakas eller förvärras av luftföroreningsexponering.
I den tredje studien studerades sambandet mellan metylering i celler från de nedre luftvägarna, i huvudsak makrofager, KOL-status och rökning hos vuxna individer, med avsikten att öka förståelsen om sjukdomsuppkomsten vid KOL. Vi fann flera samband mellan KOL och DNA-metyleringsnivåer i dessa celler, med en stark funktionell koppling till nivåerna för genuttryck. Vår analys pekar också mot att både genetiska och epigenetiska mekanismer spelar viktiga roller för KOL-sjukdomen.
I det fjärde delarbetet studerades genuttrycket före, under och efter pOIT hos tonåringar med allvarlig jordnötsallergi. Här återfanns både upp- och nedreglering av immunrelaterade gener i relation till pOIT och omalizumabbehandling. Dessa resultat kan hjälpa oss att förstå mekanismerna bakom toleransutveckling vid svår allergi.
Sammanfattningsvis har de presenterade resultaten ökat vår kunskap avseende den roll DNA-metylering och genuttryck spelar i människans utveckling, gällande effekter av luftföroreningsexponering, för sjukdomsmekanismer och vid svar på behandling. Dessa fynd kan bidra till att överbrygga epidemiologisk och experimentell forskning med klinisk vård.

Om avhandlingen

Författare: Simon Kebede Merid Handledare :Gerard Koppelman (University of Groningen, NL), Åsa Wheelock (KI) och Erik Melén (KI). Datum: 18 november 2022

Annonser

Annonser

Svensk Lungmedicinsk Förening

På slmf.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras öven "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: slmf.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2023-05-30

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: slmf.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: slmf.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: slmf.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: slmf.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: slmf.se

På webbplatsen slmf.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst ändra användandet av cookies genom att klicka här.

slmf.se ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På slmf.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På slmf.se använder vi både förstahanscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies slmf.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På slmf.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. slmf.se kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. slmf.se använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på slmf.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: slmf.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: slmf.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: slmf.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: slmf.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: slmf.se

För Svensk Lungmedicinsk Förening (nedan kallad SLMF) är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt, längst ned på sidan.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker på i anslutning till denna hemsida och SLMFs övriga verksamhet är Svensk Lungmedicinsk Förening (organisationsnummer 802010-1831), personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Här på hemsidan behandlar vi endast de personuppgifter som du som användare godkänt vid frågan om Cookies.

För hantering av ditt medlemskap samt kommunikation med våra medlemmar samlar vi i huvudsak in ditt namn, adress och kontaktuppgifter. För branschstatistik och distribution av vår medlemsmatrikel samlar vi även in information om din arbetsplats och specialisering.

Övrig insamling, som till exempel i anslutning till ett SLMF-arrangerat evenemang eller kurs, regleras från fall till fall. Insamlingen är aldrig mer omfattande än vad som krävs för att genomföra aktiviteten.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt våra stadgar och för att uppfylla de lagar och regler som vi omfattas av.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel görs hemsidan, nyhetsbreven och vår medlemstidning av Mediahuset i Göteborg AB. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel vår moderförening SLS eller myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas i minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta vår kassör som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.