Föreningsnyhet

Lungmedicinska föreläsningar – online

10 september 2021

Välkomna tillbaka till höstens Lungmedicinska föreläsningar.

Med start den 14 september 2021 och löpande 2:a tisdagen i månaden, bjuder vi på Mediahuset in till en Lungmedicinsk föreläsning online där Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) står för det vetenskapliga programmet. Du behöver endast anmäla dig 1 gång och du kan använda samma länk till alla föreläsningar.

Ämnena på dessa möten kommer att variera från gång till gång och du kan läsa mer och registrera dig för möten via denna länk.

Vi tar tacksamt emot tips och förslag på andra intressanta ämnen och föreläsare framöver! Maila gärna dessa förslag till oss på lungmedicinska@slmf.se

Programgrupp: Magnus Ekström (Lund), Mirjam Ljunggren (Uppsala) & Magnus Kentson (Jönköping)

Annonser

Annonser