2012

120215. Remiss från SBU om förslag på terapiområden/metoder som SBU bör granska.
Svar: SLMF ber SBU granska terapier för sjukdomen KOL.

120215. Remiss föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarens specialisttjänstgöring, Dnr 5.1-42315/2011 för yttrande.
Svar: SLMF ser positivt på förslaget.

120502. Remiss översyn av läkarnas specialistindelning, från SoS.
Svar, se bilaga (1).

120530. Remiss ”Diskussionspunkter vid möten med universitets/fakultetsledningar inför kommande ALF-förhandlingar”, från Kjell Asplund.
Svar, se bilaga (2).

121107. Läkarförbundets rapport Remiss med detsamma.
Svar, se bilaga.