2013

2013. Om att etisk prövning av forskningsprojekt är olika i landet.
Svar, se bilaga

2013. Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) ansöker om att bilda en sektion inom Svenska Läkaresällskapet (SLS).
Svar: Svensk lungmedicinsk förening (SLMF) har inget emot att SVM bildar sektion inom SLS.

2013. Från myndigheternas samverkansgrupp (MSG): Kartläggning av behov av nationella kunskapskrav. Se bilaga.