Svar remiss 7

Hej !
Ursäkta det något sena svaret, som beror på att vi inom Styrelsen för Svensk Lungmedicinsk förening haft sammanträde idag och tagit upp er förfrågan. Vi rekommenderar Eva Norrman på Universitetssjukhuset i Umeå som sakkunnig inom Tuberkulos och som representant för den lungmedicinska specialiteten inför ert arbete med TBC-vaccineringsprogrammet. Hon har förstås också blivit tillfrågad och tackat ja till uppdraget.

Hälsn.
Pierre Sobrino,
Vicerodf. och remmisansvarig,
Svensk Lungmedicinsk Förening.