Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Ds 2015:20

Svenska lungläkarföreningen håller med på förslaget och anser att förslaget tydliggör vilka som är berättiga till kostnadsfria mediciner och vilket landsting som ansvarar för kostnader.

Hanan Tanash
Viceordf. Och remissansvarig Svenska lungmedicinsk förening