Målnivåer vid astma och KOL

Svar från Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) angående Målnivåer vid astma och KOL.

Exacerbationsfrekvensen är en av de viktigaste prognostiska markörerna och har betydelse för behandlingsval. Vi tycker att exacerbationsanamnes skulle kunna räknas in som indikator för KOL-patienter.
Vi instämmer med andra målnivåer vid KOL och astma.

Hanan Tanash
Viceordförande och remissansvarig
Svenska lungmedicinsk förening