2018

Förslag om införande av en klinisk bastjänstgöring för läkare Ds 2017:56
Remissvar från svensk lungmedicinsk förening (SLMF)