Hur blir jag medlem?

Den som önskar bli medlem i föreningen ansöker om detta hos styrelsen som fattar beslut om inval. Läkare som önskar bli medlem i föreningen skall tillika vara medlem i antingen Sveriges Läkarförbund (SLF), Svenska Läkarsällskapet (SLS) eller båda dessa organisationer. Person som inte är läkare med svensk legitimation kan inväljas i föreningen som associerad medlem, utan krav på ovanstående organisationstillhörighet.

Medlemsavgiften är 500 kronor per år men kommer att höjas till 600 fr.o.m. 2022. Detta inkluderar även medlemsavgift för medlemskap i ERS, då medlemskap i SLMF per automatik även innebär medlemskap i ERS.

Observera att den som ansöker om medlemskap i SLMF för att kunna delta vid ERS Congress med reducerad kongressavgift bör göra detta i mycket god tid. Ansökningar som skickas in strax innan ”early bird registration” hinner i regel inte registreras i ERS i tid.

Såväl ansökan om medlemskap för läkare som associerat medlemskap för annan yrkeskategori hanteras av Sveriges läkarförbund och sker via slf.se.

När du ansöker om medlemskap godkänner du också att vi behandlar dina personuppgifter.


Om du redan är medlem och vill uppdatera dina uppgifter

Gå till ”Logga in” på Sveriges Läkarförbunds hemsida, väl inloggad kan du uppdatera dina uppgiter där.