Hur blir jag medlem?

Den som önskar bli medlem i föreningen ansöker om detta hos styrelsen som fattar beslut om inval. Läkare som önskar bli medlem i föreningen skall tillika vara medlem i antingen Sveriges Läkarförbund (SLF), Svenska Läkarsällskapet (SLS) eller båda dessa organisationer. Person som inte är läkare med svensk legitimation kan inväljas i föreningen som associerad medlem, utan krav på ovanstående organisationstillhörighet.

Medlemsavgiften är 500 kronor per år. Detta inkluderar även medlemsavgift för medlemskap i ERS, då medlemskap i SLMF per automatik även innebär medlemskap i ERS.

Observera att den som ansöker om medlemskap i SLMF för att kunna delta vid ERS Congress med reducerad kongressavgift bör göra detta i mycket god tid. Ansökningar som skickas in strax innan ”early bird registration” hinner i regel inte registreras i ERS i tid.

Ansökan om medlemskap för läkare som är medlem i SLF hanteras av Sveriges läkarförbund och sker via slf.se.

Ansökan om associerat medlemskap eller medlemskap för läkare som endast är medlem i SLS sker direkt till SLMF via särskilt ansökningsformulär.

Medlemsavgift för associerande medlemmar och läkare som inte är medlemmar i SLF, utan medlemmar i SLS, inbetalas till BG 267-8886. OBS! Glöm inte ange namn och vilket år det gäller.

När du ansöker om medlemskap godkänner du också att vi behandlar dina personuppgifter.


Om du redan är medlem och vill logga in på hemsidan/uppdatera dina uppgifter

För att logga in för första gången på Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) nya webbplats (eller om du behöver ett nytt lösenord) behöver du hämta ett lösenord här. ”Bli medlem->Begär nytt lösenord”. Ditt användarnamn är din epostadress.

OBS! Om du får upp ett felmeddelande som säger att din e-postadress inte finns registrerad kan det till exempel bero på att vi saknar eller har en gammal e-postadress till dig i vårt medlemsregister. Meddela i så fall SLMFs medlemsansvariga med mailadress kassor@slmf.se för att uppdatera din e-postadress i vårt medlemsregister.