Bli medlem

Medlemskap i föreningen är öppet för läkare som är medlem i Sveriges Läkarförbund eller Svenska Läkaresällskapet och andra personer med sitt huvudsakliga arbetsområde inom lungmedicin eller med särskilt intresse för denna specialitet.

Varför vara medlem?

icon

Medlemstidning

Medlemstidningen Lung & Allergi Forum ges ut till alla medlemmar med fyra nummer/år.

icon

ERS

Som medlem i SLMF blir du också automatiskt medlem i ERS, The European Respiratory Society.

icon

Nätverk och utbildning

Ta det av ett stort nätverk och möjlighet att medverka vid evenemang. Medlemskap ger vid vissa evenemang reducerad deltagaravgift.

icon

Medlemstidning

Medlemstidningen Lung & Allergi Forum ges ut till alla medlemmar med fyra nummer/år.

icon

ERS

Som medlem i SLMF blir du också automatiskt medlem i ERS, The European Respiratory Society.

icon

Nätverk och utbildning

Ta det av ett stort nätverk och möjlighet att medverka vid evenemang. Medlemskap ger vid vissa evenemang reducerad deltagaravgift.

Om medlemskapet

Vem kan bli medlem?

Medlemskap i föreningen är öppet för läkare som är medlem i Sveriges Läkarförbund eller Svenska Läkaresällskapet och andra personer med sitt huvudsakliga arbetsområde inom lungmedicin eller med särskilt intresse för denna specialitet.

Person som inte är läkare med svensk legitimation kan inväljas i föreningen som associerad medlem, utan krav på ovanstående organisationstillhörighet.

Den som önskar bli medlem i föreningen ansöker om detta hos styrelsen som fattar beslut om inval.

Vad kostar det?

Medlemsavgiften är 600 kronor per år. Detta inkluderar även medlemsavgift för medlemskap i ERS, då medlemskap i SLMF per automatik även innebär medlemskap i ERS.

Hur blir jag medlem?

Medlemshanteringen administreras av Sveriges läkarförbund och anmälan sker genom formulär på deras hemsida. 

Vill du bli medlem i SLMF?

Såväl ansökan om medlemskap för läkare som associerat medlemskap för annan yrkeskategori hanteras av Sveriges läkarförbund och sker via deras hemsida.

Annonser

Annonser